Prace porządkowe, Sprzątanie, Konserwacja
Biuro Robustum

Jabłonna, Skwer Armii Krajowej 1d lok. 4

tel. 608 663 352

fax: 22 732 12 31

e-mail: kontakt@robustum.pl
Dane Rejestrowe
Robustum Sp. z o.o.
Skwer Armii Krajowej 1d lok. 4
Jabłonna

NIP: 536-191-03-70
REGON: 145968500

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Krajowy Rejestr Sądowy, Rejestr Przedsiębiorców
nr KRS 0000409403

Kapitał Zakładowy Spółki 65 000,00 PLN

Rachunek bankowy Alior Bank S.A.
nr 04 2490 0005 0000 4520 1847 4664
Strona główna Kontakt Oferta Firma Sprzątanie biur Sprzątanie budynków Konserwacja kamienia Tereny zielone Polityka prywatności